ETKİNLİKLER » Farklılaştırılmış Eğitim

Bilgi

 • Etkinlik Türü
  : Öğretmen Eğitimleri
 • Konu
  : Farklılaştırılmış Eğitim
 • Tarih
  : 6 Ekim 2018 Cumartesi
 • Yer
  : Türkiye Özel Okullar Derneği
 • Adres
  : İSTİKLAL CD. ODAKULE İŞ MERKEZİ NO:142, KAT 5 BEYOĞLU
 • Hedef Kitle
  : Okulöncesi-İlkokul
 • Başlama Saati
  : 13:00
 • Bitiş Saati
  : 16:00
 • Ücret
  :  100,00
 • Kontenjan
  : Kayıtlar kapanmıştır. İlginize teşekkür ederiz.
  Kalan Kontenjan
  : -4

Konuşmacılar

Fatma CENGİZ

Fatma CENGİZ

Açıklama

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu yıl Dernek bünyemizde Öğretmen Eğitimlerini Planlama Komisyonu kurulmuş olup, bu komisyonumuzca öğretmenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 2018-2019 öğretim yılı  “Mesleki Gelişim Sertifika Programı”  6 Ekim 2018 tarihi itibari ile gerçekleştirilecektir.

Alanlarında çok değerli uzman ve akademisyenlerimizin konuşmacı olacağı ve Odakule’deki merkezimizde gerçekleştirilecek yarım günlük modüllere katılım için kontenjan sınırlı olup, katılım ücreti her bir modül için kişi başı 100 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

Sertifika programında yer alan konuşmacılarımızın verecekleri eğitimlere ilişkin tanıtım videolarına ilgili programın detayından ulaşılabilir.

Toplamda 14 modülden oluşan mesleki gelişim seminerlerine katılan öğretmenlerimize sertifika da verilecektir.

4 modüle katılan öğretmenlerimize “Mesleki Gelişim Sertifikası 1”

8 modüle katılan öğretmenimize “Mesleki Gelişim Sertifikası 2”

12 ve üzeri modüle katılan öğretmenlerimize “İleri Mesleki Gelişim Sertifikası” verilecektir.

Katılım sınırlı olduğundan seminerlerine katılmak isteyen öğretmenlerimizin online olarak kayıtlarını yapmaları rica olunur.

Atölye İçeriği:

Birçok öğretmen ve eğitim bilimci farklılaştırılmış öğretimi; birbirinden farklı özelliklere sahip olan öğrencilere nitelikli bir eğitim sağlamak için farklı farklı öğrenme yaşantılarının sistemli bir şeklide planlanmasını sağlayan bir yöntem olarak tanımlar. Bundan dolayı, özellikle okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin günümüzde birbirinden farklı özellikteki bireylerin var olduğu sınıflarda, nitelikli eğitim yaşantıları oluşturabilmeleri için farklılaştırılmış öğretimi planlama ve uygulama becerileri kazanmaları büyük önem taşımaktadır.  Bu atölye de amaç; öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretimin, öğrenme yaşantıları üzerine nasıl bir düşünme yolu olduğunu anlayarak bu modeli sınıflarda doğru bir şekilde planlama ve uygulamaya geçirme becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.

Farklılaştırılmış eğitim modeli üstün yetenekliler ya da özel alt gruplar için uygulanan bir model değil, temelinde beyin araştırmaları katmanlı öğrenme prensipleri  vb. gibi aktif öğrenme üzerine kurulan bir modeldir.  Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımı benimseyen kurumların, öğrenme yaşantıları üzerine bir düşünme yolu olarak seçtiği kısaca, sınıftaki her öğrencinin farklı öğrenme yaşantısına ihtiyacı olduğunu vurgulayan bir modeldir.

 

Atölye Kazanımları:

- Farklılaştırılmış Öğretim tanımı ve ortak terminolojiyi kavrama,

- Farklılaştırılmış Öğretim Nedir? Ne değildir?’ i bilme,

- Farklılaştırılmış Öğretimin temel prensipleri, olmazsa olmazlarını açıklama,

- Farklılaştırma alanlarına göre yardımcı stratejileri tanıma,

- Farklılaştırılmış öğretimi amacına uygun olarak nasıl planlanıp uygulanabileceğini   kavrama,

- Farklılaştırılmış öğretim ders planı örneklerinin analiz etme,

- Farklılaştırılmış ders içeriği planlama.