Duyurular » FİRMA HABERLERİ

ÇEKÜL BİLGİ AĞACI “YAPILARIN DİLİYLE KENTİM: İSTANBUL” PROGRAMI BAŞLIYOR


Ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını korumak üzere 1990’da kurulan ve doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savunucusu olan ÇEKÜL, Anadolu’da yürüttüğü çalışmalarından edindiği bilgi ve tecrübesini, çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Vakfın, yapılandırmacı eğitim yaklaşımını temel alarak geliştirdiği eğitim programlarında; doğal ve kültürel varlıkların hepimizin ortak değeri olduğu ve bu değerlerin korunarak yaşatılması gerektiği vurgulanıyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacı,  2009 yılından bu yana, İstanbul’un arkeolojik geçmişi, mimarları ve üsluplarını aktarmak amacıyla uyguladığı Yapıların Diliyle Kentim eğitim programını, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğretmenlere yönelik  “Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul” adı altında güncelledi.

YAPILARIN DİLİYLE KENTİM: İSTANBUL PROGRAMI

Ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik hazırlanan “Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul Programı, öğrencilerin İstanbul’un tarihi, arkeolojik ve mimari mirasını tanımalarına, geçmişle bugün arasında kalıcı bağlar kurmalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlandı. 5-12’inci sınıflara yönelik geliştirilen programda yer alan uyarıcı sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler, öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımlarının desteklenmesini, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini, sorgulayıcı, analitik ve yaratıcı düşünce pratiklerini hayata geçirmelerini hedefliyor.

Öğretmen Kılavuzunda Neler Var?

“Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul” programı için hazırlanan öğretmen kılavuzu,  “İstanbul’un Tarihçesi” ve “Yapılar ve Etkinlikler” olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır.

 1. BÖLÜM: İlk bölümde tarih öncesi çağlardan günümüze, her çağda İstanbul’un geçirdiği değişim ve dönüşümlere dair özet bilgiler, “İstanbul’un Tarihçesi için Etkinlikler” eşliğinde sunulmaktadır.
 2. BÖLÜM:  “Yapılar ve Etkinlikler” bölümü ise, ağırlıklı olarak İstanbul’un Antik Çağ, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerini temsil eden sembol yapılarını/müzelerini ele almaktadır.

Öğretmen kılavuzunun önemli özelliklerinden birisi, iki bölümde de yer alan bilgilerin tarihi, efsane, mitoloji ya da anekdotlar eşliğinde anlatılıyor olması.

Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul Programında, öğrencilerle birlikte yerinde inceleme yapılması önerilen yapılarsa şöyle:

 • Ayasofya Müzesi (Bizans ve Osmanlı)
 • İstanbul Arkeoloji Müzesi (Osmanlı ve Cumhuriyet)
 • Galata Kulesi (Bizans ve Osmanlı)
 • İstanbul Hipodromu (Roma ve Bizans)
 • Süleymaniye Külliyesi (Osmanlı)
 • Yenikapı Batıkları Araştırma ve İnceleme Laboratuvarı (Antik Dönem, Roma, Bizans, Osmanlı)
 • Yerebatan Sarnıcı (Roma-Bizans)

“Yapılar ve Etkinlikler” bölümü, öğretmenlerin İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını belgeleyen eserlere ilişkin bilgileri öğrencilerle etkinlikler yaparak paylaşılmasını sağlıyor. Bu bölümde, ele alınan her bir yapının/müzenin tarihçesine, mimari ve kültürel özelliklerine ilişkin özet bilgiler yer alıyor. Devamında ise alan gezisi öncesinde uygulanabilecek ısınma-giriş etkinliklerine, alan gezisi sırasında uygulanabilecek keşfetme etkinliklerine ve gezi sonrasında gerçekleştirebileceğiniz değerlendirme etkinliklerine yer veriliyor.

Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul Programını, 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulamak isteyen okullar/öğretmenler, 14 Ekim 2019 tarihine kadar ÇEKÜL Vakfı Bilgi Ağacına ulaşabilir. ÇEKÜL Vakfı, eğitim ve atölyelerinden yararlanmak isteyen öğretmen ve öğrenciler arasında fırsat eşitliği yaratmak ve devlet okullarıyla yaptığı eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, özel okullara verilen eğitimlerde bağış kabul etmektedir.

Başvuru ve bilgi için:

 (0212) 249 64 64 / (0212) 323 31 32

bilgiagaci@cekulvakfi.org.tr

 •   12 Eylül 2019 Perşembe
 •   464