Duyurular » FİRMA HABERLERİ

OKUL LİDERLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI


Sabancı Üniversitesi, EDU ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle hayata geçirilen Okul Liderliği Sertifika Programı, okul yöneticilerinin 21. Yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Okulun bir yaşam, öğrenme ve yönetim alanı olmasından hareketle, katılımcıların bütünsel bir bakış açısı ile en yüksek faydayı sağlayacakları zengin bir program hazırlandı.

Eğitim ve okul ile ilgili güncel tartışmalar ve geleceği belirleme potansiyeli olan eğilimler hakkında bilgi paylaşımlarının olduğu eğitimlerde; etkin bir eğitim lideri olmak için gereken; program liderliği, öğretimin planlanması, başarı hedeflerinin belirlenmesi, başarıyı izleme ve değerlendirme, öğretmenlere koçluk, vb. yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak.

Programda okul başarısının en kritik faktörü olan öğretmen ve çalışan kaynağının seçilmesi ve yeteneklerinin en etkin şekilde yönetilmesi için gerekenlerin yanı sıra, okulun finansal yönetiminin temelleri, finansal planlama, okul bütçesi yapma, okul bütçesinin takip edilmesi gibi konularda temel yetkinlikler edinilecek.

Liderliğin önemli bir boyutu olan değişim yönetimi ile eğitim ve okul sistemlerinde meydana gelen değişim ve yeniliklerin verimli ve etkin biçimde yönetilmesi konusunda yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak; vizyon belirleme, karar verme, kriz ve çatışma yönetimi, iletişim, yaratıcı problem çözme gibi konular aktarılacak.

Okul Liderliği Sertifika Programı, “Öğretimsel Liderlik”, “Operasyonel Liderlik” ve “Dönüşümsel Liderlik” olmak üzere üç farklı liderlik patikası üzerinden, uluslararası güncel örneklerle, sınıf içinde etkileşimli; takım çalışmaları ve simülasyonlarla uygulamaya dönük bir yapıda sürdürülecek.

Program Süresi: 10 Tam Gün, TÖZOK Üyelerine % 10 indirim uygulanacaktır.

 

Kimler Katılabilir?

Okul liderliği yetkinliklerini geliştirmek isteyen:

  • Eğitim kurumu genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları
  • Okul müdürleri
  • Okul müdür yardımcıları
  • Deneyimli öğretmenler, akademik ya da idari yöneticilik deneyimi olan (zümre, bölüm, koordinasyon vb.) adaylar

Kayıt ve detaylı bilgi için;

https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler/okul-liderligi-sertifika-programi  

  •   17 Haziran 2019 Pazartesi
  •   691