Duyurular » FİRMA HABERLERİ

OKULLARDA DUYGUSAL VE SOSYAL ZEKA PROJESİ


Duygusal ve sosyal zekanın yaşam içerisindeki yadsınamaz önemi, daha ziyade öğrencilerin sayısal ve sözel zekalarını geliştirmeye yönelik müfredatların bu anlamda da geliştirilmesi gerekliliğini gözler önüne sermektedir. IQ öğrenmeyi, EQ ise öğrenilenlerin yaşam içerisinde uygulanabilirliğini kolaylaştırmaktadır.

Çocuğun “Duygusal ve Sosyal Zekâ” gelişimi okul öncesinden başlayarak okul dönemi yaşlarda da devam etmektedir. Bu gelişime, okulların katkı yapabilmesi mümkün ve aynı zamanda da gereklidir. Bu konuda yapılabilecek çalışmaları öğrencinin çevresinde bulunan okul yönetici ve çalışanlarına, öğretmenlere, anne-babalara, öğrencilere yönelik olarak planlamak yararlı olacaktır. Duygusal Zeki okullar, hayatın minik prototipleri olarak düşünülebilir. Amaç, okul yaşamı boyunca öğrenilen duygusal zeka yetkinliklerini davranışsal reflekslere dönüştürmek olmalıdır.

Bu amaçla “Okullarda Duygusal ve Sosyal Zeka” projesi hazırladık. Bu projeyi geliştirirken yaratıcı drama teknikleri, ABD’de bu konuda yapılan araştırmalar ve uygulamalar, Daniel Goleman “Duygusal ve Sosyal Zeka” yaklaşımı, Türk eğitim sistemi ve aile yapısını dikkate aldık.

Bu projenin en önemli özelliklerinden; birincisi bence bu proje mutlaka okul sisteminin içerisine monte edilmeli, ikincisi ise bu proje bir ders yılından sonra kendini yürütecek ve geliştirecek seviyeye gelecektir.


Proje ile ilgili bilgiler için tıklayın.

 

 

"Harrison Assessments Yetenek Yönetimi Sistemi"nin Okullarda Kullanılması

Kariyer Tercih aşamasına gelmiş öğrenciler (lise son sınıflar daha uygun) için;

 • En güçlü yönleriniz (Analizi yapan kişinin güçlü yönleri)
 • Kariyer seçenekleriniz (Analize uygun olarak hangi alanlarda çalışmaktan memnun olacakları)
 • Kariyer gelişiminiz (seçtikleri alanda başarılı olmak için gelişim önerileri)
 • Kariyer memnuniyet analizini (seçtiği meslekten memnun olma derecesi) raporları alınabilmektedir.
 • Geri Bildirim ve Koçluk desteği sağlanmaktadır.

Öğretmenler ve Okul Yöneticileri için; (işe alım, görevlendirme ve terfi, kişisel gelişim, eğitim ve koçluk ihtiyacı için Kullanmak üzere)

 • Özellikler ve Tanımlar (Analize katılan kişinin davranış tercihleri, ilgi alanları, yapmaktan hoşlanmadığı konular vs)
 • İş başarı analizi (görevlendirileceği pozisyon için ne kadar uygun olduğu)
 • Paradoks grafiği (davranış tercihlerinin birbirleri ile etkileşimi ve bunun duygusal zekalarına etkisi)
 • Pozisyona yönelik gelişim (görevlendirildikleri pozisyon ile ilgili olarak eğitim gelişim, koçluk önerileri) raporları alınabilmektedir.
 • Geri Bildirim ve Koçluk desteği sağlanmaktadır.

Sistemin Tanıtımı Amacıyla Okullarımıza sunacağımız ÜCRETSİZ hizmetle öğretmenlerin beklentileri (Grup Bağlılık ve Kalıcılık) konusunda bir analiz çalışması yapabiliriz.

Analizi çalışması şöyle uygulanacaktır.

* Bu çalışma için kurumunuzdan en az 40 ve üzeri personelden oluşan grubu dahil edilebiliyor.
* Katılımcıların adı soyadı, görevi, doğum tarihi, eposta adreslerini gönderilmesi yeterli olacaktır.
* Kişilere bir analiz gönderilecektir. (20-30 dakikada doldurulabilen)
* Analiz tamamlandıktan sonra “Grubun Bağlılık ve Kalıcılık Analizi” ekteki örnekteki gibi size iletilecek ve konuyla ilgili geri bildirim size ve uygun gördüğünüz yöneticilere yüz yüze verilebilecektir.

Analiz ile aşağıdaki 8 konu ölçülecek ve sunulacaktır.

* Gelişim Beklentileri
* Takdir Edilme Beklentileri
* Ücret Beklentileri
* İletişim Beklentileri
* Yetki Beklentileri
* Kişisel Beklentiler
* Sosyal Beklentiler
* İş Yaşam Dengesi Beklentileri

BİLGİ İÇİN: info@anahtaregitim.com

 

Eray BECEREN
ΔNΔHTΔR Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı
Kurucu Ortak / Öğrenme Partneri


GSM : +90 542 242 27 51
www.AnahtarEgitim.com
www.ErayBeceren.com

 

 •   19 Eylül 2019 Perşembe
 •   513