Haber » BİZDEN HABERLER

07 MART 2020 TARİHİNDE TÖZOK ÖZEL EĞİTİM KOMİSYONU “FARKLILIKLARIN FARKINDAYIM” SEMİNERİ


 

 

 

TÖZOK Özel Eğitim Komisyonu “Farklılıkların Farkındayım” Semineri

                07 Mart 2020 tarihinde Türkiye Özel Okullar Derneği Özel Eğitim Komisyonu Üyeleri’nden Ayça Karatepe, Burcu Tiftik, Sinem Yaraşan ve Zeynep Hayta, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bünyesinde hizmet veren ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’nde (ÇABAÇAM)  “Farklılıkların Farkındayım” isimli Eğitmen Eğitimini gerçekleştirdi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Aktan Acar’ın koordinasyonunda, ÇABAÇAM’ da görev yapan gönüllü öğretmen adaylarına yönelik düzenlenen seminerlerde “Bireysel Farklılıklarla Tanışıyorum”, “Yaratıcı Aktivitelerle Daha Dikkatliyim”, “Duyguların Gücü”, “Birlikte Neler Başarabiliriz?” konu başlıklarında deneyimler aktarılmıştır. Prof. Dr. Belma Tuğrul, ÇABAÇAM’ da misafir olarak eğitimlere eşlik etmiştir.

                Bireysel Farklılıklarla Tanışıyorum oturumunda kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarındaki temel kavramlar, özel gereksinimi olan öğrencilerin raporlandırma/yönlendirmesi ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarını hazırlamadaki süreçler, okul içindeki kaynaştırma uygulamalarının işlevselliği açısından yapılabileceklere yönelik öneriler ve anaokulu döneminde üstün performans gösteren öğrencilerin özellikleri, gereksinimleri ve bu öğrencilere yaklaşım şekilleri anlatılmıştır. Yasal mevzuat ile ilgili içeriklerle beraber okullarda kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının işbirlikçi bir disiplinlerarası çalışma ortamı gerektirdiğinden bahsedilmiştir.

                Yaratıcı Aktivitelerle Daha Dikkatliyim oturumunda en önemli öğrenme becerilerinden olan işitsel bellek çalışmalarına ve okul öncesi dönemde bilişsel olarak müdahale edilmesi gereken öğrencilere değinilmiştir. Okul ortamında öğrencilerin, konuşmanın içeriğini anlamak, yönerge izlemek, anlam oluşturmak, yanıt vermek, ilişki kurmak ve daha birçok şey için dinleme davranışı göstermesinin önemi atölye çalışmalarıyla ele alınmıştır. İşitsel belleği güçlendirmek için yaptığımız alt beceri çalışmalarını kapsayan etkinlik örnekleri paylaşılmıştır. Bilişsel olarak yaşıtlarına göre geriden gelen öğrencilerin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik alternatif yöntemler üzerinde durulmuştur.

                Duyguların Gücü oturumunda bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı bireyler yetiştirmek için asıl yapmamız gereken şeylerden birinin, çocuğun kendini ve duygularını tanıyabilmesine yardımcı olmak olduğunun önemi vurgulanmıştır. Biz yetişkinler duygularımızın ne kadar farkındayız? Sorusuna yönelik öğretmen adaylarıyla atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Katılan eğitimcilerin öncelikle kendi duygularını, ifade ediş tarzlarını fark etmeleri ardından çocukların duygularını doğru bir şekilde tanımlayabilmelerini deneyimleyebilecekleri etkinlikler yapılmıştır. Çocukların gelecekteki hayat kalitesi duyguların doğru tanımlanabilmesiyle ilişkili olduğu vurgulanmıştır.

        Birlikte Neler Başarabiliriz oturumunda gönüllü öğretmen adaylarıyla sosyal kabul başlığında içerikler paylaşılarak, eğitimcilerin kabulün ön koşullarından biri olan etkileşim ortamını deneyimleyecekleri etkinlikler yapılmıştır. Akran dayanışması sağlayarak, sosyal etkileşim fırsatları yaratıldığında öğrencilerin kabulünün artacağı anlatılmıştır. Öğrenciler arasındaki benzerlikler arkadaşları tarafından kabul edilmelerini artırmakta, farklılıklar ise sosyal kabulün düşük olmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmada öğrencilerin farklılıklara rağmen sosyal kabulünü artırmalarına destek olmak amacıyla yapılan sınıf içi aktivite örnekleri grup çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir.

Özel Eğitim Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. Ebru Aktan Acar’a teşekkürlerimizi sunar, ÇABAÇAM Ailesi’nin gönüllü öğretmen adaylarına başarılar dileriz.

 

               

               


  •   9 Kasım 2020 Pazartesi
  •   387