Haber » BİZDEN HABERLER

14 ARALIK 2019 VIII. ORTAÖĞRETİM ÇALIŞTAYI YENI LİSE TASARIMI


Türkiye Özel Okullar Derneği Komisyonu üyelerinin iş birliği ile her yıl, farklı bir temada sempozyum veya çalıştaylar düzenlemektedir. Bu çalışmalarda Millî Eğitim Sistemi içerinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunlar görüşülerek çözüm önerileri ele alınmakta ve okulların kazanımları artırılmaya çalışılmaktadır.

Bu kapsamda 14 Aralık 2019 Cumartesi günü üyemiz MEF Okulları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen VIII. Ortaöğretim Çalıştayı’nın teması “Yeni Ortaöğretim Tasarımı” olarak belirlenmiştir.

Amacımız, son derece bilinçli tasarlandığına ve ülkemizin gençlerini yarına hazırlayacağına inandığımız “Yeni Ortaöğretim Tasarımı” nın özel okullar açısından bakıldığında, uygulamada yaşanabilecek sıkıntılarına dikkat çekmek ve çözüm önerilerinin alınmasına imkan sağlanmasını talep etmekti.

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, “Yeni Ortaöğretim Tasarımı”nın ele alındığı Çalıştay, 650’ye yakın özel okul yöneticisi ve öğretmenin katılımıyla Lise ve Kayıt&Mevzuat Komisyonu üyelerimizin desteğiyle gerçekleştirildi. 8. Ortaöğretim Çalıştayı’nda 1 konferans, 3 panel ve eş zamanlı 11 atölye yer aldı.

MEF Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Erdoğan Bozdemir, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Yönetim Kurulu Başkanımız F. Nurullah Dal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız ve MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa SAFRAN’ın konuşmalarıyla başlayan Çalıştay’ın açılış konferansında MEB Bakan Müşaviri Adem Türedi, Yeni Lise Tasarımı’nın özelliklerini anlattı.

Tasarım üzerinde çalışan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Arıkan, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eren Ceylan ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Burak Karabey’in yer aldığı ve moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın gerçekleştirdiği panelde ise “Yeni Anadolu Lisesi Tasarımı ve Felsefesi” ele alındı.

“Uluslararası Programlar ile Yeni Anadolu Lisesi Tasarımının Uygulamada Birbirine Etkisi” konulu, moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Ceylan’ın yaptığı panelde; Mal - tepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Jale Onur, Türk IB Okulları Temsilcisi Mine Erim, TED Uluslararası Programlar Danışmanı Mustafa Üstünışık konuş - macı olmuşlardır.

Eş zamanlı olarak gerçekleşen 11 atölyede;

• Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu “Ortaöğretim Sisteminden Beklen - tiler”

• Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Türker Toker “Üni - versiteye Yönelimde Yeni Tasarımın Durumu”,

• İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Coşkun Kü - çüktepe “Yeni Lise Tasarımında Öğretmen Eğiti - mi”,

• Eğitim Danışmanı Püren Savaş Gedikoğlu “Bü - tüncül ve Kişisel Gelişim Odaklı “Kariyer Eğitimi ve Rehberliği” nin Müfredata Entegrasyonu: Bi - limsel Araştırmalardan Sınıf Uygulamalarına,

• Eğitim Danışmanları Banu Evren – Ayça Aytaç “Kariyer Ofisleri ve Uygulama Örnekleri”,

• Ölçme Değerlendirme Uzmanı Mehmet Akif Karakuş “Kendini Tanıma ve Kariyer Planlamasında Bir Ölçme Sistemi: Enneagram

• Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri Neslihan Yakal “Değerler Eğitimi”,

• Yeditepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun “Nasıl Bir Öğrenci İstiyoruz?”

• İstanbul Bilgi Üniversitesi, Eğitim Danışmanı Özge Alyu “Kariyer Rehberliği Sisteminde Yetenek Yönetimi Yaklaşımı”

• Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Bengü Börkan “Ölçme Değerlendirme”

• Öğretmen Akademisi Vakfı’ndan Uzman Eğitimci Engin Güven “Gençlerle İletişim”  konularıyla katılımcılarla paylaşımda bulundular.

Çalıştayın kapanış oturum ise TED Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sevinç Atabay ve TÖZOK Yönetim Kurulu Eski Başkanı Cem Gülan’ın konuşmacı olduğu “Yeni Lise Tasarımının Özel Okullar Açısından Değerlendirilmesi” konulu sunumuyla gerçekleşti.

Çalıştaya teşrifleri için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’ya, MEB Yüksek Öğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük’e, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız’a ve MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran’a, değerli Bakanlık bürokratlarına, tüm akademisyenlerimize, eğitim yöneticilerimize, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesindeki emeklerinden dolayı Lise ve Kayıt&Mevzuat Komisyonu Üyelerimize, güzel ev sahipliği için üyemiz MEF Okulları’na ve tüm katılımcı öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ederiz.

  •   10 Kasım 2020 Salı
  •   311