Haber » BİZDEN HABERLER

28 EYLÜL 2020 TARİHİNDE DİALİNGUA PROJESİ KAPANIŞ SEREMONİSİ


Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) ve Avrupa Özel Okullar Ulusal Dernekleri Konseyi (ECNAIS) iş birliğiyle yürütülen, Avrupa Birliği tarafından Beşinci Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı kapsamında desteklenen projemiz “DiaLingua – Yabancı Dil Eğitiminde Daha İyi Yöntemler İçin Diyalog” Eylül sonu itibariyle sona erdi. Bununla birlikte gerçekleştirilen en son etkinliklerinden birisi olan kısa animasyon filmi ile DiaLingua projemiz okul koridorlarında canlılığını sürdürmeye devam edecek. Kısa animasyon filminde işlenen proje hedefleriyle öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitimin tüm aktörleri için yabancı dil eğitiminde diyaloğun önemine vurgu yapılıyor. Bir yandan günümüz pandemi şartlarını da göz ardı etmeyen projemiz, Kovid19 önlemlerinin önemine de kısa animasyon filminde vurgu yapıyor.

DiaLingua projesinin kapanış seremonisi, 28 Eylül 2020 tarihinde online olarak (zoom üzerinden) gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmalarında Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Safran ve Dışişleri Bakanlığı, AB İşleri Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Sayın Bülent Özcan katılımcılara hitap ettiler. Projemize benzer diyaloğun artırılması ve sosyal şartların geliştirilmesi adına bu tarz projelerin çoğalarak artması ve desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptılar. TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurullah Dal kapanış etkinliklerinden sonra ‘AB desteğiyle birlikte daha büyük kitlelere ulaşabilme şansını elde ettiğimiz DiaLingua Projemizde sayesinde Türkiye’nin AB ile uyum sürecinde mihenk taşlarından biri olan dil meselesine vurgu yapıldı ve buna bağlı olarak yabancı dil eğitimi kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar başarıyla sonuçlandırıldı. Kapanış Seremonisi aslında bir bitişi değil, yabancı dil eğitimini kalitesinin artırılması ve öğretmenlerin mobilize olma olanaklarının artırılması için yeni ortaklıklar kurmamız için bir başlangıcı ifade ediyor’ açıklamalarında bulundu.

DiaLingua Projesi Çıktılarına Hızlı Bir Bakış;

  • 2019 yılının Nisan ayında başlayan projemizin TED Rönesans Koleji’nde 591 kişinin katılımıyla Açılış Seremonisi gerçekleştirildi.
  • AB ve Türkiye’den eğitim profesyonelleri ve dil öğretmenlerinin katılımlarıyla 3 farklı AB ülkesinde (Prag-Çek Cumhuriyeti, Helsinki-Finlandiya, İstanbul Lizbon-Portekiz) ve Türkiye’deki 2 farklı kentte (İstanbul ve Adana) toplamda 5 İnceleme Ziyareti ve Çalışma Atölyeleri düzenlendi.
  • Ocak 2020’de İstanbul’da tüm çıktıların analiz edildiği İstanbul Final Çalıştayı’nda eğitim profesyonelleri, akademisyenler ve öğretmenler çalıştay oturumları boyunca yabancı dil eğitim metotları, AB & Türkiye uygulama pratikleri hakkında tartışmalar ve analizler yaptılar.
  • Projemiz, 29-31 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya Kaya Palazzo Otelde gerçekleştirilen 19. Eğitim Sempozyumu’nda ‘Yabancı Dil Eğitiminin Önemi Zirvesi’ ile yerini aldı. Zirve boyunca tüm katılımcılarla proje faaliyetleri, amaçları ve çıktıları hakkında sunumlar yapıldı. T.C. Dış İşleri Bakanlığı, AB Başkanlığı değerli temsilcileri ve uzmanları, katılımcılara AB Programları ve hibe olanakları hakkında bilgiler verdiler. Bunun yanı sıra stant etkinlikleri boyunca fuaye alanında hem DiaLingua Projesi hem de AB Başkanlığı – Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından ilgilerle birebir bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.
  • Öğretmen raporları, çalışmalar ve gözlemlerin analizi sonucunda uzman akademisyenlerin katkısıyla En İyi Yöntemler Kitabı, Karşılaştırma Raporu ve Stratejik Plan yazılmış ve 3000 adet olarak basılan el kitabımız üye özel okullar ve resmi okullarla paylaşılmıştır. Bu çıktılar online olarak web sitemizde www.dialingua.eu  bulunabilir ve ücretsiz olarak ilgililer tarafından kullanılabilir.
  • Kovid19 gündemini de göz önünde bulundurarak yabancı dil eğitiminin önemini öğrencilere aşılamayı hedefleyen bir Kısa Animasyon Filmi hazırlandı ve okullarla, öğrencilere gösterim yapılması için paylaşıldı. Bu çalışmamıza web sitemizden online olarak erişim mevcuttur.
  • Kovid19 önlemleriyle uyumlu olarak Kapanış Seremonisi 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

DiaLingua Projesi, www.dialingua.eu adresinde yer alan forum bölümünde üye okullarımız ve diğer tüm resmi okullarımızdan eğitim profesyonelleri ve öğretmenlerin yorumlar yapması, tartışılan konulara önerilerde bulunması ve yabancı dil öğrenimi alanında metotları paylaşarak katkıda bulunması, projenin sürdürülebilir olması ve yaygınlaştırılması için büyük önem arz etmektedir. Proje bitiminden sonra da aktif olacak websitemize tüm eğitim gönüllülerinin yorumları ve önerileriyle katkılarının devam etmesi yabancı dil eğitiminde en güncel metotların yaygınlaştırılması açısından değerli olacaktır.

  •   9 Kasım 2020 Pazartesi
  •   228