Haber » BİZDEN HABERLER

DIALINGUA | ERKEN VE GENÇ YAŞLARDAKİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İYİ YÖNTEMLER İÇİN DİYALOG (ADANA)


DIALINGUA | ERKEN VE GENÇ YAŞLARDAKİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İYİ YÖNTEMLER İÇİN DİYALOG

DiaLingua projesi, özellikle erken ve genç yaştaki insanların dil öğrenimi için hazırlanan bir projedir. Erken ve Genç Yaşlardaki Yabancı Dil Öğretiminde Daha İyi Yöntemler İçin Diyalog Projesi DiaLingua, TÖZOK (Türkiye Özel Okullar Derneği) ve ECNAIS (Avrupa Ulusal Özel Okullar Dernekleri Konseyi) tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Sivil Toplum Diyaloğu Programı altında yürütülüyor.

DiaLingua projesi, TÖZOK ve ECNAIS tarafından Türkiye ve AB ülkelerinde atölye çalışmaları ile inceleme ziyaretleri gibi etkinlikler vasıtasıyla Türkiye’nin yabancı dil sorunu üzerinde çalışarak bu alandaki sorunlara çözüm bulma amacına sahiptir.

AB ülkeleri eğitmenlerinin deneyimlerinden yararlanmayı merkeze alan proje; İyi Uygulama Kılavuzu, Karşılaştırma Raporu ve Sürdürülebilir Stratejik Planı’nı hazırlayarak; bunları ilgili bakanlıklar, karar alıcılar, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve topluluklar ile paylaşıp işbirliğini artırmayı ve dil eğitimi yöntemlerini kalıcı kılmayı hedeflemektedir. Proje uygulaması sırasında özel okulların yanında Avrupa’da ve Türkiye’deki resmi okullarının öğretmen ve yöneticilerinin aktif katılımları sağlanacak ve proje çıktıları sadece özel okullar ile değil Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile resmi okullar ve tüm eğitim camiası ile paylaşılacaktır.

DiaLingua projesinin temelinde, genç yaşta yabancı dil öğrenmeye başlamanın sağladığı avantajlarla dilbilim ve bilişsel becerilerin gelişimine paralel olarak problem çözme yeteneğini de geliştirmek amaçlanmaktadır. Uluslararası alanda geçerliliği olan bir dili öğrencilerine erken yaşta etkili bir şekilde öğretebilen ülkelerin yurtdışındaki rekabet potansiyelinin arttığı bilinen bir gerçek. Erken yaşlarda yabancı dil öğrenebilen bireylerin uzun vadede sosyo-ekonomik eşitsizliklerin giderilmesinde etkin rol alabildikleri de bugüne kadar yaşanmış deneyimlerden çıkarılabilen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

DiaLingua projesinin belli başlı hedefleri arasında: Türk okullarının yabancı dil eğitimindeki kapasitelerini çift yönlü değişim programlarıyla artırmak, AB mevzuatının eğitim alanında TÖZOK ve ECNAIS arasında uzun vadeli işbirliği kurmak bulunmaktadır.

Bu kapsamda Portekiz, Finlandiya ve Çekya’dan 5 ingilizce öğretmeni 11-16 Kasım 2019 tarihlerinde Adana’da aşağıdaki okullarımızı ziyaret ederek, yabancı dil eğitim tekniklerini incelediler.

• Adana Final Okulları

• Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu

• Tarsus Çağ Koleji

• Tarsus SEV Koleji

• Adana Koleji

 

 

  •   10 Kasım 2020 Salı
  •   237