Haber » BİZDEN HABERLER

DIALINGUA | ERKEN VE GENÇ YAŞLARDAKİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İYİ YÖNTEMLER İÇİN DİYALOG (İSTANBUL)


DIALINGUA | ERKEN VE GENÇ YAŞLARDAKİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İYİ YÖNTEMLER İÇİN DİYALOG

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen DiaLingua projemiz kapsamında 20 Aralık 2019 tarihinde Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Mona Aykul’un konuşmacı olduğu “Ortak Bir Strateji Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi. Odakule’deki merkezimizde yapılan çalıştaya, 3 farklı AB ülkesine (Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Lizbon, Portekiz) inceleme gezisine giden İngilizce öğretmenlerimiz ile Türkiye’deki 2 farklı kentte ziyaret edilen (İstanbul ve Adana) okullarımızdan İngilizce öğretmenleri katıldı.

“Erken ve Genç Yaşlardaki Yabancı Dil Öğretiminde Daha İyi Yöntemler İçin Diyalog” Projesi (DiaLingua), Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu hibe programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) ve Avrupa Özel Okullar Ulusal Dernekleri Konseyi (ECNAIS) ortaklığıyla 15 ay süreyle uygulanan bir projedir. Proje kapsamında; Türkiye ve Avrupa’daki Yabancı Dil Öğretim Tekniklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 3 farklı AB ülkesinde (Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Lizbon, Portekiz) ve Türkiye’deki 2 farklı kentte (İstanbul ve Adana) 96 Türk ve Avrupalı öğretmenin katılımıyla Teknik İnceleme Gezileri ve Çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde elde edilen bilgilerin ve iyi uygulamaların eğitim sektörünün tümaktörleriyle ve kamuoyuyla paylaşılması hedeflenmektedir. Böylelikle, Türkiye-Avrupa toplumlarının karşılıklı anlayış ve iletişimini kuvvetlendirmesine de katkıda bulunulacaktır

DiaLingua Projesinin temel hedefleri kapsamında Türk Eğitim Sistemi için öneriler içeren bir karşılaştırma raporu ve Yabancı Dil Eğitiminde İyi Uygulama Rehberi hazırlanacaktır. Bu çerçevede, İnceleme Gezilerinden elde edilen son çıktıların ve gözlemlerin tartışılması ve hazırlanacak olan rapor ve rehber için temel oluşturması adına: 27 - 28 Ocak 2020 tarihlerinde projenin uygulandığı ülkelerden (Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Portekiz) uzmanların da katılımıyla Tarhan Koleji, Beyoğlu, İstanbul’da, DiaLingua Final Çalıştayı da düzenlenecektir.

Bu çalıştaydan elde edilen çıktıların, ayrıca Antalya’da gerçekleştirilecek olan TÖZOK 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu kapsamında düzenlenecek “Yabancı Dilin Önemi Zirvesi” ile diğer etkinlikler yoluyla kamuoyu ve eğitim sektörü paydaşları ile paylaşılması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Böylece, DiaLingua Projesi, kamuoyunda daha bilinir hale gelecek ve yabancı dil eğitimi ile daha nitelikli bir toplum yapısı için toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır,

  •   10 Kasım 2020 Salı
  •   234