Haber » BİZDEN HABERLER

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 16:00' da İstiklal Cd. Odakule İş Merkezi No:142 K:5 Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 16:00'da İstiklal Cd. Odakule İş Merkezi No:142 K:1 Beyoğlu / İstanbul nisapsız olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu

Gündem :                            

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
 5. Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
 6. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı ve Haysiyet Divanının asil ve yedek üyelerinin seçimi
 7. Tüzük Değişikliği
 8. Dilek ve öneriler
 9. Kapanış

Ek-1 Genel Kurul İlanı

 •   25 Şubat 2019 Pazartesi
 •   2544