Haber » BİZDEN HABERLER

VIII. ORTAÖĞRETİM ÇALIŞTAYI F. NURULLAH DAL’IN AÇILIŞ KONUŞMASI


Değişimin ve gelişimin hızla yaygınlaştığı günümüzde eğitim hizmetlerinin yapılandırılmaması ülkemiz adına büyük kayıplara sebep olacaktır. Bu tespiti doğru zamanda yapan Bakanlığımız, gençlerimizi geleceğe hazırlayacak tedbirleri almıştır.

2023 Eğitim Vizyonu Projesi; planlama, hazırlık çalışmaları, pilot uygulamaları, kamuoyu ile paylaşım, geniş katılımlar ve ortak akıl oluşturma ....uygulamalarıyla daha etkili daha kalıcı ve rasyonel bir sonuca ulaşacağımız inancını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda siz değerli katılımcıların düşünce ve fikirleri ile yoğrulacak olan bu Çalıştayın, Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması Projesinin yol haritasında önemli bir basamak oluşturacağına inanıyorum.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında belirlenen hedefler uyarınca; ortaöğretimde, zorunlu ders saati sayılarının azaltılması ve esas itibarıyla ortaöğretimde kalitenin yükseltilmesi amaç olarak benimsenmektedir. Okul profili değerlendirme çalışmaları, ortaöğretim okulları arasındaki tercih edilme makasının daraltılması ve bu başarının okul yönetimleriyle birlikte elde edilmesinin hedeflenmesi anlayışı, projenin gerçekçiliğini yansıtmaktadır.

Ortaöğretim okullarımızda 16, 17 zorunlu ders bulunması öğrenciyi sahip olduğu yeteneği geliştirme derinliğine inmesine engel olmaktadır. Çünkü sınıfı geçmek için bu derslerin hepsinden başarılı olmak mecburiyetindedir. Dolayısıyla edinilen bilgiler ve kazanımlar yüzeysel kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ortaöğretim kurumlarında 5,6 veya 7 olan zorunlu dersler öğrencilerin ilgi duyduğu alanlarda daha etkin olmasının yolunu açmaktadır

Öğretmenlerimizin de 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılacak düzenlemelere hazırlanması ve amaçlanan sonuçlara ulaşılmasında zorluk çekmeyeceğine inanıyoruz. Çünkü eğitim camiamızın birikimine güveniyoruz. İstediğimiz başarıyı elde etmemiz eğitimimizde önemli bir reformun başlangıcını oluşturacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının yol haritasında, üniversitelerden yararlanması, finansman ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alması, hizmet içi eğitim açısından gerekli organizasyonu kurması ve iller düzeyinde çalışmaların başlatılacak olması önemli gelişmelerdir. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hazırlanan Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması projesi, zorunlu ders sayılarının azaltılması ve öğrencilerin geleceğe hazırlanması amaçlarını, 9. Sınıftan başlanarak ve kademeli olarak ve belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirecek şekilde dizayn edilmiştir. Yapılandırma bu özelliği ile öğrencilerimizi ve kamuoyunu beklenmedik bir durumla karşı karşıya getirmemesi bakımından da memnuniyet vericidir.

Bu yapılandırılma çalışmalarının yürütüldüğü süreçte ortaöğretim okullarımızın temel basamağı olan ortaokullarımızdaki programların, öğrencilerimizin yönelim ve tercihlerinin de dikkate alınacağı düşüncesiyle, Bakanlığımızın çizdiği bu yol haritasında özel okullarımıza düşen görevleri layıkıyla yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Öncelikle Genel Müdürümüz Sayın Erdoğan Bozdemir ve Rektörümüz Sayın Muhammet Şahin’in şahsında bize ev sahipliği yapan MEF Okullarına teşekkür ediyor ve bu kıymetli eğitim kurumlarını ülkemize kazandıran Eğitim Duayeni Sayın İbrahim Arıkan’ı rahmetle anıyoruz. Çalıştayın verimli ve yararlı olması temennisiyle, başta Sayın Bakan Yardımcımız, Bakanlık mensuplarımız, akademisyenlerimiz ve siz katılımcılarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

  •   10 Kasım 2020 Salı
  •   1587