Öğrenci Alımı » BAŞVURU KLAVUZU

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAYIT TAKVİMİ


2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR
 KAYIT TAKVİMİ

 

 

 

TABAN PUAN İLANI

 

30 HAZİRAN 2022  PERŞEMBE

 

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ

30 HAZİRAN-01-02-03 TEMMUZ 2022

PERŞEMBE-CUMA-CUMARTESİ-PAZAR(SAAT 13.00’DE ÖN KAYIT SONA ERER. SAAT 14.00’DE ÖNKAYIT LİSTESİ İLAN EDİLİR.)

(03 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ,ÖN KAYIT LİSTESİ VE ASİL KAYIT LİSTESİ SAAT 14.00’DE İLAN EDİLİR)

 

 

1. KESİN KAYIT DÖNEMİ

 

04 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

SAAT 12.30’A KADAR  ASİL LİSTE

SAAT 13.30 İTİBARİYLE YEDEK LİSTE İLANI

 YEDEK LİSTEDE YER ALAN VE OKULDA BULUNANLAR SIRALAMAYA GÖRE OKUNUR.

KAYIT İŞLEMLERİ SAAT 21.00’DE SONA ERER VE SAAT 21.00’DE OKULUN KARARINA GÖRE YENİ TABAN PUAN İLAN EDİLİR.

 

 

 

 

 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

05 TEMMUZ 2022 SALI

(ÖN KAYIT SAAT 12.00’DE SONA ERER. 13.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYIT-16.00-20.00 ARASI YEDEK LİSTE KESİN KAYIT YAPILIR. OKULUN KARARINA GÖRE YENİ TABAN PUAN İLAN EDİLİR.

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

06TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

(ÖN KAYIT SAAT 12.00’DE SONA ERER. 13.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYIT-16.00-20.00 ARASI YEDEK LİSTE KESİN KAYIT YAPILIR. SAAT 21.00’DE OKULUN KARARINA GÖRE YENİ TABAN PUAN İLAN EDİLİR.

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

07 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE

(ÖN KAYIT SAAT 12.00’DE SONA ERER. 13.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYIT-16.00-20.00 ARASI YEDEK LİSTE  KESİN KAYIT YAPILIR. SAAT 21.00’DE OKULUN KARARINA GÖRE YENİ TABAN PUAN İLAN EDİLİR.

 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

08 TEMMUZ 2022 CUMA (ARİFE GÜNÜ)

(ÖN KAYIT 9.30’DA SONA ERER. 10.00-11.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYIT-11.30-13.00 ARASI YEDEK LİSTE KESİN KAYIT İŞLEMİ YAPILIR

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ

MEB’in Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nda yayımlayacağı tarihlere bağlıdır.

 

Kayıt işlemleri için sadece bir kişi okul binalarına kabul edilecektir. Bu süreçte anlayış ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.

Okulun Hazırlık sınıfı kontenjanı …….  dir.

(Okul Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.)

ÖNEMLİ : Her hangi bir nedenle sınav sonuçlarının belirtilen tarihten daha erken ilanı ve/veya kayıt takviminde değişiklik olması durumunda kayıt takvimimiz buna göre güncellenecektir.

1. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV

Bakanlığımızca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Merkezi Sınav 05 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sınavla Öğrenci alacak özel orta öğretim kurumları, Liselerine öğrenci kayıt kabul işlemlerini, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen yönetmelik hükümleri doğrultusunda, taban puan ilanı ve ilan edilen kayıt takvimi çerçevesinde ön kayıt - kesin kayıt sistemiyle yapar.

2. MERKEZÎ SINAV PUANI (MSP)

Okul yerleştirme puanı Milli Eğitim Bakanlığı’nca hesaplanacak Merkezî Sınav Puanıdır.

Herhangi bir dönemde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından puanların değiştirilmesi durumunda, yerleştirmelerde Bakanlığın yayımlayacağı son puanlar geçerli olacaktır.

3. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI

Yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, adayın Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan 8. sınıf Merkezi Sınavına (LGS) katılmış, sınavının geçerli sayılmış ve okula başvuruda bulunmuş olması gerekir.

Okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR

4.1. Okul, kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte bulunabilir.

4.2. Kayıtlar Okul Kayıt Kabul Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon okul tarafından oluşturulur. Komisyonda, Okul Müdürü, Türk Müdür Başyardımcısı ve kayıtlardan sorumlu bir memur bulunur. Kayıtlar sırasında yapılan tüm iş ve işlemler Komisyon tarafından tutanak altına alınır.

4.3. Öğrenci velileri, kayıt kabul işlemlerinde resmi kimlik ve MEB sistemlerine giriş için gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.

4.4. Ön kayıtlar, elektronik ortamda yapılacaktır.

4.5. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda okulun MEB tarafından onaylanan Kurum Yönetmeliğindeki hükümler esas alınır.

4.6. Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için tüm sözleşmelerin imza altına alınmış olması gerekmektedir. Belgeler kayıt görevlisi tarafından kontrol edilir. Bu işlemi takiben veli ilk taksiti yatırır ve dekont ile kayıt görevlisine başvurarak kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş olur.

4.7. Kayıt çekme işlemi okulun web sitesinde ilan edilen çalışma saatleri içinde yapılabilir. Kesin kaydını yaptırdığı halde okul eğitim-öğretim yılına başlamadan önce veya sonra kaydını alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi hükümlerine göre yapılır. 

4.8. Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, ayrılışın gerçekleştiği kayıt dönemine ait sıralama listesine göre aday öğrenci kaydı yapılabilir. Eğer kayıt çekme işlemi kayıt dönemi içinde yapılmadıysa aday öğrenci kaydı ancak bir sonraki kayıt döneminde yapılabilir.

4.9. Serbest kayıt döneminde; ön kayıt bitiş saatinde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Aksi halde Okul Kayıt Kabul Komisyonu o serbest kayıt dönemini sonlandırma kararı alabilir.

4.10. Okul, kayıt dönemlerinde; Ön Kayıt, Asil Listeden Kesin Kayıt ve Yedek Listeden Kesin Kayıt işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve saatlerini web sitesinde de ilan edecektir.

4.11. Ön kayıt işlemi sadece yapıldığı kayıt dönemi için geçerlidir.

4.12. Okul Kayıt Kabul Komisyonu okul tarafından oluşturulur ve kayıtlar tutanak altına alınır.

4.13. İçinde bulunulan salgın süreci nedeniyle, okullarda alınan sağlık  ve hijyen önlem ve tedbirleri gereğince kurumlar fiziki şartları ve imkanları doğrultusunda sosyal mesafe ilkesine uymak koşuluyla kesin kayıt düzenlemeleri yapılacaktır. Her aday velimize bir numara vermek suretiyle sıralama yapılarak okul bahçesinde bulunan veliler sosyal mesafe şartlarına göre yapılan düzenleme içinde yerlerini alacaktır.

- Okul bahçesi, bina içi, salon, kafeterya ve okul binasının kullanıma açık farklı bölümlerinde sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere, dezenfektan, maske ve hijyen sağlama konusunda gerekli temin ve tedarik sağlanacaktır.

- Okulların fiziki şartları ve imkanları doğrultusunda küçük gruplarla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir, risk oluşturabilecek düzenlemelerden kaçınılacaktır.

 

I. Ön Kayıt – Kesin Kayıt Dönemi

Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte bulunulabilir.

a. Okul, I. ön kayıt dönemi için taban puanını 30 Haziran 2022 tarihinde web sitesinde ilan edecektir. 

b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre en son 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.00’e kadar başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt saatleri, ön kayıt listesi ve asil liste kayıt listesi ve diğer detaylar okulların web sitesinde ilan edilecektir.

c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 03 Temmuz 2022 günü saat 14.00’den itibaren herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda elektronik ortamda izin talep edecektir. 

ç. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 04 Temmuz 2022 tarihinde saat 12.30’a kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, I. Kesin Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.

d. 04Temmuz 2022 tarihi saat 13.30 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ve yedek liste ilan edilir. Boş kontenjanlara 04 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.30’dan itibaren okulun web sitesinde açıklanan ilkeler doğrultusunda, okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamalarını yapmak suretiyle, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve okulda hazır bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine devam edilir. Açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılır. Yedek liste kesin kayıtları saat 21.00’e kadar devam eder.

e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 04 Temmuz 2021 tarihinde saat 21.00’de kayıt durumunu inceleyerek ilk Serbest kayıt günü için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir ve ön kayıt sistemini açacaktır.

Serbest Kayıt Dönemi

Kayıt Takviminde 05-06-07-08 Temmuz 2022 tarihleri olarak belirtilmiş olan Serbest kayıt döneminde Okul Kayıt Kabul Komisyonu, serbest kayıtlarla ilgili saatleri ve esasları web sitesinde ilan edecektir.  (Serbest kayıt dönemi günleri için kayıt takviminde belirtilen saat ayrıntılarının dikkatle incelenmesi önemle rica olunur.)

 

 

Yerleştirmeye Esas Nakil Dönemi

Yerleştirmeye Esas Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, MEB Yerleştirmeye Esas Nakil Yönetmeliği ışığında Okul Kayıt Kabul Komisyonu’nun belirleyeceği esaslarla yapılacaktır. Okul Kabul Kayıt Komisyonu tarihleri ve kayıt esaslarını web sitesinde ilan edecektir.

Nakil Dönemi

Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen koşullarla ve web sitesinde ilan edilecek esaslar çerçevesinde yapılır.

Açıklamalar

a. Okulun taban puanı, her dönem için Okul Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan edilecektir.

b. Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.

 
 
  •   30 Nisan 2021 Cuma
  •   15549