Okul Öncesi Komisyonu

2017-2018 ÖĞRETİM YILI II. YARIYIL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

Komisyonumuzun 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için gerçekleştirdiği toplantılarda yapılan çalışmalar, aşağıda özetlenmiştir.

Derneğin yeni proje olarak başlatacağı “Sürekli Öğretmen Eğitimi Programı” için komisyonumuz tarafından alanında uzman isimler önerilmiş, bu projenin yürütülmesi için kurulan komisyonun çalışmalarına, Okul Öncesi Eğitim Komisyonu adına Sayın Emir BORU ve Sayın Hüma ÇOBANOĞLU katılmışlardır. II. Dönem için planlanan eğitimler için, okulların yoğun programları nedeni ile yeterli katılımcı sayısına ulaşılamayacağı öngörülmüş, bu bağlamda ilgili programda revizyon yapılarak, gelecek dönem Ekim 2018 itibari ile eğitimlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

MEB ve OECD işbirliği ile Temel Eğitim Daire Başkanı Sayın Tuncay MORKOÇ tarafından düzenlenen toplantıya Okul Öncesi Eğitim Komisyon Başkanı olarak katılım sağlanmıştır. İlgili toplantıda MEB tarafından oluşturulan online etkinlik havuzunun 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi’nde okullar tarafından etkin kullanımı konusunda öneriler verilmiştir. Ayrıca 36 aylıktan küçük öğrencilerin MEB’e bağlı anaokullarına kayıtlarının yapılabilmesi için, gerekli kamuoyu desteğini oluşturmak üzere, okulların dilekçe ile başvurmaları konusunda yönlendirme yapılmıştır.

Bu süreci MEB Temel Eğitim Daire Başkanlığı’nın da destekleyeceği bildirilmiştir. Komisyonumuz, altı haftada bir periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarla dönem süresince çalışmalarını planlamış ve yürütmüştür. Saygılarımla,

Emir BORU
Okul Öncesi Komisyonu Başkanı

  •   8 Ağustos 2018 Çarşamba
  •   1790