Your Cart

GENEL KURUL DUYURUSU

GENEL KURUL DUYURUSU
13-10-2021
GENEL KURUL DUYURUSU
13-10-2021

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ’ NDEN

 

           Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00’de İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No. 142 K. 5 Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılacaktır.

           Belirtilen gün çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 25 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00’de İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No. 142 K. 1 Beyoğlu / İstanbul nisapsız olarak yapılmasına karar verilmiştir.

          Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

                                                                                                 YÖNETİM KURULU

  GÜNDEM:          

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
  5. Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası
  6. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı ve Haysiyet Divanının asil ve yedek üyelerinin seçimi
  7. Tüzük değişikliği
  8. Dilek ve öneriler
  9. Kapanış
cookies are used on this website in order to improve the user experience and ensure the efficient operation of the website.