Your Cart

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ VE TÖZOK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ VE TÖZOK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ VE TÖZOK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ VE TÖZOK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
08-04-2022
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ VE TÖZOK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
08-04-2022

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk ve Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken 'in katılımıyla 7 Nisan 2022 tarihinde Derneğimizin Odakule’deki merkezinde bir işbirliği protokolü imzalandı.


Protokolün amacı, Türkiye Özel Okullar Derneği ve Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle TÖZOK üyesi okullarda görev yapan eğitimcilerin, Maltepe Üniversitesi IBACLR-Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Araştırma Sertifikalı- Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Lisansüstü eğitimi almalarını destekleyerek Üniversitenin imkân ve deneyimlerinden yararlanmalarını sağlamaktır.

 

Uluslararası Bakalorya Diploması yüksek akademik standartları sayesinde öğrencilerin dünyanın dört bir yanındaki en prestijli üniversitelere öncelikli kabul almalarını kolaylaştıran bir program olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra, öğrencilere uluslararası bakış arası kazandırır ve değerler bazlı programıyla mezunlarının hızla değişen yaşam şartlarına uyum sağlayabilecek, iletişimi güçlü, dünya barışına ve sorunların çözümlenmesine yardım edebilecek bireyler yetiştirme amacına hizmet etmektedir.

 

Özel okullarımızın öncülüğünde uygulanmaya başlanan IB programları, son yıllarda devlet okullarımızda da sunulmaya başlamış ve geçtiğimiz yıl Ülkemizdeki IB Dünya Okullarının sayısı 100’ü aşmıştır. Bu da her geçen gün IB öğretmen ve eğitim liderlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır.

 

IB Programlarının yüksek standartlarını sağlamak için IB eğitimcilerinin profesyonel gelişimlerinin sağlanmasını ön koşul olarak koymaktadır. Maltepe Üniversitesi bu ihtiyaca yönelik iki tür katkı sunmaktadır. Biri yılda iki kez gerçekleştirilen IB Profesyonel Gelişim Çalıştayları, diğeri IB Sertifikalı (IBACLR) Tezli Eğitim Yönetim Denetim Yüksek Lisans Programı.

 

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu programın doğru ve güçlü bir şekilde uygulanmasında eğitim liderlerinin ne kadar önemli rol oynadıklarının bilinciyle, öğretmenlerden önce okul müdürlerinin profesyonel gelişim almalarını şart koşmaktadır. IBACLR-Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Araştırma Sertifikası IB tarafından bu amaçla geliştirildiğinden programı tamamlayanların ayrıca okul liderleri için öngörülen IB Profesyonel Gelişim Çalıştaylarına katılmalarına gerek olmamaktadır.

 

Maltepe Üniversitesinde Eğitim Yönetim Denetim Yüksek Lisans Programıyla birlikte alındığında ileride daha üst düzey akademik çalışmaların yolunu açar. Aynı zamanda Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun çok değer verdiği bilimsel araştırmalara katkıda bulunur. TÖZOK ile yapılan bu İşbirliği Protokolü ile TÖZOK üyesi okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile belirlenen koşulları taşıdıkları takdirde Üniversitenin bu amaçla ayırdığı kontenjan ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.

cookies are used on this website in order to improve the user experience and ensure the efficient operation of the website.